Ngắt Timer0, Chu kỳ T0 + Nhiệt độ + Counter1 + LCD1602, Lập trình Pic

Ngắt Timer0 dùng để đếm số xung chính xác từ số xung đếm được nhân với thời gian dao động một xung sẽ tạo ra thời gian mong muốn, thường có chức năng tạo hàm delay cho các chương trình cần thời gian chính xác để đọc các cảm biến có độ nhạy cao. Ngắt timer0 được ứng dụng rộng rãi và sử dụng rất nhiều trong các chương trình tối ưu và cần độ chính xác lớn, ứng dụng trong đồng hồ bấm giờ, đồng hồ timer, quét led 7 đoạn hoặc quét led ma trận,…

Mua linh kiện điện tử tại Điện tử Nhật Tùng

Liên hệ làm mạch  Phone: 0967.551.477 Zalo: 0967.551.477 Email: dientunhattung@gmail.com Địa Chỉ: 171/25 Lê Văn Thọ, P8, Gò Vấp, Tp HCM Chi tiết: Nhận làm mạch và đồ án Điện tử  
Khóa học Vi điều khiển có phí Hình thức học: Video hoặc Kèm trực tiếp ===>>>>  Kích vào hình để được biết thêm chi tiết khóa học lập trình vi điều khiển online

Tải File bài giải

Pass giải nén: Huynhnhattung.com
===>>>   Nếu bạn chưa có phần mềm giải nén:

Hướng dẫn Tải và Cài đặt phần mềm giải nén Winrar

Video Ngắt Timer0, Chu kỳ T0 + Nhiệt độ + Counter1 + LCD1602

Blog Ngắt Timer0, Chu kỳ T0 + Nhiệt độ + Counter1 + LCD1602

Đề bài ngắt Timer0:

ngat-timer0-chu-ky-10ms-dem-xung-counter1-doc-nhiet-do-lm35-lcd1602-lap-trinh-pic-de-bai

Bài giải ngắt Timer0:

Phần cứng chương trình ngắt Timer0:

 • Đầu tiên yêu cầu đưa ra có nhiệt độ LM35 vì vậy bắt buộc phải gắn vào chân ANxx tức chân đọc tín hiệu Analog chuyển sang Digital.
 • Hệ thống có chương trình đếm Counter1 vì vậy phải kết nối vào chân RC1/T1CKI . Khi gắn mạch  thực tế các bạn nên dùng cảm biến hồng ngoại hoặc cảm biến quang để đếm giá trị.
 • Hiển thị LCD1602 dùng giao tiếp 4bit sẽ giúp tối ưu tốc phần cứng hơn, và việc sử dụng thư viện do phần mềm hổ trợ cũng là một cách tối ưu chương trình khá tốt. 
 • Xung 10ms ngõ ra được có thể dùng OSC để đo và xung được tạo từ ngắt Timer0 nằm bên trong vi điều khiển nên không kết nối ở đây.
 • Các linh kiện chính cần sử dụng tham khảo tại.
Thông số kỹ thuật Mua Linh kiện
Pic16F887Pic16F887
LCD1602LCD1602
Biến trở Biến trở 
Điện trởĐiện trở
Nút nhấnNút nhấn
Thạch anhThạch anh
Hồng ngoạiHồng ngoại
Led đơnLed đơn
 

   

ngat-timer0-chu-ky-10ms-dem-xung-counter1-doc-nhiet-do-lm35-lcd1602-lap-trinh-pic-phan-cung

Phần mềm ngắt Timer0:

Khai báo thư viện tiền sử lý của ngắt Timer0:

 • Vi điều khiển hiện tại mình đan dùng là Pic16F887
 • Theo yêu cầu hệ thống có đọc giá trị ADC vì vậy phải khai báo ADC bằng lệnh #device  adc=10 tức sử dụng bộ ADC 10bit. Ngoài ra có thể chọn ADC 8bit16bit.
 • Hiện dùng thạch anh ngoài và thạch anh ngoài khai báo 8M bằng lệnh #Fuses  HS  và  #delay(clock=8M).  
 • Thư viện LCD1602 sử dụng 4bit, thư viện sử dụng do phần mềm hổ trợ. Giúp đơn giản trong quá trình lập trình hơn.
 • Định nghĩa chân: tùy theo chức năng của chân mà tên định nghĩa được bám sát vào nội dung đan thực hiện.
 • Tên khai báo biến phụ thuộc vào chức năng để khai báo cho phù hợp. 
 • Khi các biến không biết được giá trị cuối thì nên khai báo signed int32 tức khai báo biến có dấu 32bit, lúc này giá trị rất rộng không sợ bị thiếu.
ngat-timer0-chu-ky-10ms-dem-xung-counter1-doc-nhiet-do-lm35-lcd1602-lap-trinh-pic-khai-bao  

Chương trình con ngắt Timer0:

Chương trình ngắt Timer0

 • Chương trình ngắt Timer0 sảy ra khi đạt giá trị tràn, theo cách tính thì mỗi lần tràn thì đạt ngưỡng 0.2ms, chu kỳ yêu cầu là 10ms vậy sử dụng đảo trạng thái sẽ là 5ms.
 • Khi tràn khởi tạo giá trị ban đầu56 cách tính xem dưới phần chương trình chính.
 • Kiểm tra nếu tt=0 tức nhiệt độ dưới 50 độ theo yêu cầu đề đã đưa ra thì cho phép tạo chu kỳ xung 10ms. Cứ sau 0.2ms tăng bdn lên một đơn vị, khi đạt được 25 đơn vị thì cho bdn=0 chuẩn bị cho chu kỳ mới đồng thời đảo trạng thái một lần.
 • Sử dụng hàm output_toggle(xung); dùng để đảo trạng thái của chân xuất xung, đây là một hàm đặt biệt do phần mềm hổ trợ, thông thường muốn đảo thì sử dụng biến trạng thái 1bit và kết hợp điều kiện để xuất.
ngat-timer0-chu-ky-10ms-dem-xung-counter1-doc-nhiet-do-lm35-lcd1602-lap-trinh-pic-chuong-trinh-con-ngat

Chương trình hiển thị

 • Theo yêu cầu đề bài việc định vị trí hiển thị theo hình của yêu cầu. Khi khởi tạo là lcd_gotoxy(1,1); hoặc lcd_gotoxy(1,2); là cần xuất dữ liệu ra LCD1602 vị trí hàng 2 cột 1. Tương tự cho các vị trí khác chỉ cần xem định vị theo yêu cầu. 
 • Khi các phép chia t/100t/10%10, t%10 đây là phương pháp tách số, lý do mỗi ô của LCD1602 chỉ hiển thị một ký tự duy nhất tại một thời điểm nhất định. Ví dụ 123 là một số nhưng có 3 giá trị. Sau khi tách số xong đem +0x30 chuyển giá trị thập phân sang bảng mã ASCII. Mã lệnh 0xdfdấu độ trong bảng mã ASCII, mọi thông tin các bạn tra bảng sẽ hiểu rõ hơn.
ngat-timer0-chu-ky-10ms-dem-xung-counter1-doc-nhiet-do-lm35-lcd1602-lap-trinh-pic-chuong-trinh-con-hien-thi

Chương trình chính thực hiện toàn bộ hoạt động của vi điều khiển dùng ngắt Timer0

 • Bắt đầu chương trình chính phải khởi tạo ngõ vào ra cho vi điều khiển. Một chân của vi điều khiển thì làm nhiệm vụ I/O vì thế phải khỏi tạo. Port A, Port C dùng cho nhiệt độ LM35 và cảm biến đọc xung Counter1 để đưa vào Vi điều khiển vì thế khởi tạo giá trị là 0x01, Port D kết nối với màn hình LCD1602 đưa tín hiệu từ Vi điều khiển ra ngoài nên khởi tạo là 0x00. Port E sử dụng để tạo xung của Ngắt Timer0 nên xuất giá trị ra ngoài vì vậy khởi tạo là 0x00;
 • Sử dụng ADC khởi tạo bộ chia 32 để số lần đọc ADC trên 1s được xem nhỏ nhất. Yêu cầu sử dụng tín hiệu chân AN0 đọc nhiệt độ LM35 đồng thời khởi tạo kênh 0.
 • Sử dụng timer1 để đếm xung Counter1 nên khai báo t1_external tức là lấy xung đếm từ bên ngoài cụ thể từ chân RC0/T1CKI, và bắt đầu giá trị bằng 0.
 • Sử dụng timer0 để đếm chu kỳ tạo xung 10ms nên khai báo t0_internal và sử dụng bộ chia timer02. từ đó suy ra cách tính: 8M/4=2M sử dụng bộ chia 4 là chia của phần cứng do nhà sản xuất quy định. 2M/2=1M sử dụng bộ chia 2 của timer0, từ đó suy ra f = 1M   => T = 1uS. Timer0 đếm 8bit => 2^8 = 256 xung    => t0 max = 1uS x 256 = 0.256ms. Chọn thời gian tràn timer00.2ms    => bắt đầu đếm từ 56.
 • Khai báo ngắt timer0 gồm mã lệnh Global là cho phép toàn bộ chương trình ngắt hoạt động thường được gọi là ngắt toàn cục, khởi tạo ngắt timer0 dùng mã lệnh INT_TIMER0 cho phép ngắt timer0 hoạt động.

 • Tiến hành đọc nhiệt độ về, vì không yêu cầu đọc trung bình nên chỉ cần đọc trực tiếp giá trị, sau khi đọc xong chia 2.046 đây là độ lệch độ phân giải của Vi điều khiển với độ phân giải của nhiệt độ LM35, các bạn có thể tham khảo cách tính tại giáo trình của thầy Nguyễn Đình Phú.
 • Kiểm tra nếu nhiệt độ vượt ngưỡng 50 thì tắt xung ngõ ra, ngược lại thì cho phép mở xung ngõ ra và tất cả báo trạng thái ra màn hình LCD1602.
 • Đọc giá trị Counter1 từ chân RC0/T1CKI sau đó kiểm tra nếu giá trị vượt 24 thì cho giá trị về 1, đồng thời khởi tạo timer1 về 1, nếu không khởi tạo lại giá trị ban đầu cho timer1 lúc này biến p sẽ nhận giá trị từ hàm timer1 nên sẽ không quay về 1. Khi đủ 24 sản phẩm thì tăng box lên 1 đơn vị tức tăng số lượng thùng lên một.
 • Cuối cùng hiển thị toàn bộ thông tin ra màn hình LCD1602 thông qua hàm hienthi(); và tạo trễ 200ms sau mỗi lần thực hiện hết một chương trình.

ngat-timer0-chu-ky-10ms-dem-xung-counter1-doc-nhiet-do-lm35-lcd1602-lap-trinh-pic-chuong-trinh-chinh

Chúc các bạn có một kỳ thi thành công…!!!

Leave a Reply