Category Archives: Vi điều khiển

Vi điều khiển là một siêu máy tính với kích thước rất nhỏ được chế tạo từ VLSI.Llà một hệ thống độc lập với thiết bị ngoại vi, bộ nhớ và bộ vi xử lý sử dụng như một hệ thống nhúng. Ngày nay hầu hết các vi xử lý được lập trình để nhúng vào các sản phẩm tiêu dùng hoặc thiết bị máy móc, điện thoại, thiết bị ngoại vi, xe ô tô và chế tạo thiết bị cho các hệ thống máy tính.có rất nhiều loại vi điều khiển trên thị trường như: 4bit, 8bit, 64bit và 128bit.